Alzheimer

Problémy tykajúce sa mozgu

Chronicky zápal sa veľkou mierou podieľa na strate pamäti, zmätení, dezorientácii a zhoršovaní kognitívnych schopností. Je spojený s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou a chorobami motorických neurónov. Už dávno existovalo podozrenie, že riziko týchto ochorení bolo nižšie u ľudí, ktorí - pretože trpeli zápalmi, napríklad artritídou - brali protizápalový liek indometacín. Ochranný účinok by mohol mat aj ibuprofén. Tieto látky sú na dlhodobé používanie príliš toxické a ich účinnosť sa spochybňuje. Strava bohatá na živiny pôsobiace proti zápalom však takmer s istotou znižuje riziko vzniku závažných ochorení mozgu.

V nedávnej dobe napríklad vyšla podrobná štúdia Honolulu-Asia Aging Study, ktorá uvádza, že u mužov s najväčšou mierou zápalu určenou hodnotami CRP bola trikrát väčšia pravdepodobnosť výskytu demencie než u mužov, ktorí mali hodnoty najnižšie.

Počet neurodegeneratívnych ochorení ako Alzheimerova a Parkinsonova choroba a chorôb motorických neurónov rapídne stúpa, zatiaľ čo vek ich nástupu sa znižuje. Vznik neurodegeneratívnych ochorení je predmetom intenzívneho skúmania a ide o veľmi komplexný proces len pri Alzheimerovej chorobe existujú pravdepodobne 3 alebo 4 podtypy. Vieme však, že všetky spomínané ochorenia sú spojené s chronickým zápalom a že tento proces napáda a zabíja bunky mozgu. Túto myšlienku podporuje aj práca Buck Institute for Research on Aging v Kalifornii, ktorá ukazuje, že pacienti s určitými podtypmi Alzheimerovej choroby dobre reagujú na výživu obmedzujúcu zápal.

Zápal mozgu je tiež základnou súčasťou procesu starnutia. Zápal v konkrétnej časti mozgu zvanej hypotalamus sa zdá byť zásadný, pretože hypotalamus vytvára hormóny ovplyvňujúce takmer každú orgánovú sústavu v tele. Poškodenie hypotalamu spôsobené zápalom ovplyvňuje množstvo rôznych hormónov vrátane rastového hormónu, ktorý ovláda rast a obnovu tkanív, a gonadotropín uvoľňujúceho hormónu (GnRH). Nie je prekvapením, že znížená hladina týchto hormónov zrýchľuje proces starnutia - u laboratórnych myší vedie zápal hypotalamu k rýchlej strate sily a veľkosti svalov, hrúbky kože, schopnosti učenia a dĺžky života. Naopak, zabraňovanie zápalu v hypotalame spomalilo starnutie a zvýšilo dĺžku života o 20 %. Dodávanie GnRH tiež zlepšilo vytváranie nových neurónov v mozgoch myší.

Prevencia zápalu, poškodenia a smrti nervových buniek v hypotalame je dôležitou stratégiou proti starnutiu ale nemusíte užívať GnRH. U mnohých protizápalových polyfenolov sa preukázalo, že spomaľujú alebo zabraňujú starnutiu mozgu a podobný účinok majú aj omega-3 mastné kyseliny. Stávkou na istotu je fakt, že kombinácia omega-3 mastných kyselín a polyfenolov bude oveľa efektívnejšia než každá z týchto látok osamote. Toto podporujú štúdie vykonané na McMaster University v Ontáriu. Podľa nich sa u myší kŕmených potravou bohatou na živiny a látky zabraňujúce zápalu starnutie mozgu vôbec neprejavovalo.

Zlepšenie stravy a cvičenia sú obzvlášť dôležité, pretože existujú dôkazy o tom, že obezita (ktorá zápal podporuje) urýchľuje zápal v hypotalame, čo naopak spôsobuje a zhoršuje diabetes. Diabetes spôsobuje ďalší chronický zápal, čim podporí špirálu dejov, ktoré môžu za urýchľovanie procesu starnutia a zvyšovanie pravdepodobnosti vzniku demencie. Toto je len ďalší príklad toho, ako naše zlé stravovanie a životný štýl vytvárajú dokonalú metabolickú búrku. Kvôli nej mnohí z nás predčasne úplne zbytočne trpia problémami či zomrú.

DOLEŽITÉ FAKTY:

Na celom svete trpí Alzheimerovou chorobou alebo chorobami spojenými s demenciou takmer 44 miliónov ľudí. (Alzheimer Disease International).

  • Iba u 1 zo 4 ľudí s Alzheimerovou chorobou je stanovená diagnóza. (Alzheimer Disease International)
  • Úmrtie vplyvom neurodegeneratívnych ochorení vo veku nad 65 rokov sa od roku 1989 zvýšila u mužov trikrát a päťkrát u žien. (Pritchard and Rosenorn-Lanng 2017)
  • Priemerný vek nástupu demencie od roku 1995 klesol o 10 rokov (Pritchard and Rosenorn-Lanng 2017), teraz sa demencia bežne diagnostikuje u ľudí pod 50 rokov.
  • Alzheimerova choroba a ďalšie choroby spojené s demenciou sú hlavným dôvodom postihnutia v neskoršom živote. (Alzheimer Disease International)
  • Každý rok pribudne cez 9,9 miliónov nových prípadov demencie. zdroj: Alzheimer's Association

Odporúčanie: protizápalový životný štýl a strava.