Rakovina

Bunkové problémy

Existuje veľa dôkazov, že chronický zápal predurčuje človeka k bunkovým problémom. Tento prehlaď popisuje niektoré zo zásadných príčin súvislosti medzi chronickým zápalom a rakovinou: https://www.cancernetwork.com/review-article/chronic-inflammation-and-cancer

V kľúčovom článku časopisu Scientific American sa uvádzalo nasledujúce: "Rakovina začína radom genetických zmien, ktoré stimulujú skupinu buniek k nadmernej replikácii a napadnutiu okolitého tkanivá, čo je okamih, v ktorom začína tá pravá zhubnosť. Časom sa niektoré nádorové bunky môžu oddeliť a založiť na vzdialených miestach nové nádory (metastázy)."

Zdá sa, že postup od poškodenia DNA k následnému zdravotnému problému spôsobuje chronický zápal, ktorý potom podporuje poškodenie voľnými radikálmi. Ako časopis ďalej uvádza: "Genetické poškodenia je zápas, ktorý zapáli oheň, a zápal je palivo, ktoré ho živí." Chronický zápal ďalej vyživuje procesy rastu a šírenie nádoru.

Súčasná strava a životný štýl, ktoré spôsobujú, že väčšina z nás má chronický zápal, tiež stoja za tým, že sa rakovina stala druhou najčastejšou príčinou úmrtí na celom svete (po srdcovom ochorení, ktoré taktiež podporuje chronický zápal). Čo by sme teda mohli očakávať, ak by sme zmenšili bremeno chronického zápalu a nasledovali protizápalový režim?

Po prvé, mohli by sme očakávať podstatné zníženie rizika predčasného úmrtia zo všetkých príčin. Štúdie, ako napríklad HALE ukázali, že u jedincov stravujúcich sa stredomorským spôsobom (ktorý je protizápalový) sa riziko úmrtia zo všetkých príčin znížilo o 66 % po viac ako 10 rokov sledovania.

Iné zdroje dát naznačujú, že čím je životný štýl protizápalovejší, tým vyššiu mieru ochrany nám udeľuje. Ľudia stredného viktoriánskeho obdobia, ktorí konzumovali oveľa vyššiu hladinu omega-3 mastných kyselín, polyfenolov a 1-3, 1-6 beta glukánov a vlákniny ako my, si užívali veľmi protizápalový životný štýl. Nejedli žiadne spracované potraviny, nepoužívali metódy spracovania potravín pri vysokých teplotách, neužívali tabak a alkohol ani zďaleka v takej miere ako my užívali si oveľa viac fyzickej aktivity a nezakúsili obezitu ani nijako zvlášť nadváhu. V dôsledku toho sa o nich hlása, že u nich bol výskyt rakoviny približne o 90 % nižší, ako máme my dnes. To pomáha vysvetliť, prečo viktoriánski muži žili v priemere o tri roky dlhšie, než žijú ich sociálno-ekonomické ekvivalenty dnes!

Pretože angiogenéza (nevyhnutná pre rast nádoru) a metastázy zahŕňajú procesy, ktoré sú v podstate zápalové, je zrejmé, že tento protizápalový životný štýl poskytol viktoriáncom výbornú obranu proti rakovine a proti degeneratívnym ochoreniam všeobecne.

To ale nie je celý príbeh. Tiež jedli veľké množstvo žeruchy potočnej, kapusty, ružičkového kelu, cibule a ďalšej dostupnej zeleniny, ktorá obsahuje zlúčeniny síry, ktoré zvyšujú koncentráciu pečeňových enzýmov II. fázy. Konzumovali oveľa väčšie množstvo fytonutrientov, ktoré majú schopnosť zastaviť rast rakovinových buniek a nútia ich k návratu do normálu alebo na spáchanie "samovraždy". Ako bolo uvedené vyššie, fajčili a pili alkohol menej než my, mali viac fyzickej aktivity, a len veľmi málo trpeli obezitou. V mnohých ohľadoch tak boli chránení proti rakovine. My chránení nie sme.

DOLEŽITÉ FAKTY:

  • Rakovina je druhou najčastejšou príčinou úmrtí na celom svete a bola zodpovedná za 8,8 milióna úmrtí v roku 2015.
  • Očakáva sa, že počet nových prípadov sa zvýši najmenej o 70% v priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí.
  • Približne tretina všetkých úmrtí na rakovinu je spôsobená týmito 5 nezdravými faktormi: vysokým indexom telesnej hmotnosti, nízkou spotrebou ovocia a zeleniny, nedostatkom fyzickej aktivity, tabakom a alkoholom.
  • Užívanie tabaku je najdôležitejším rizikovým faktorom pre vznik rakoviny a je zodpovedné za približne 22 % všetkých úmrtí na rakovinu.
  • Ekonomické dopady rakoviny sú závažné a stále sa prehlbujú. Celkové ročné ekonomické náklady na rakovinu v roku 2010 sa odhadli na približne 1,16 miliárd amerických dolárov.
  • Obezita zvyšuje riziko vzniku mnohých druhov rakoviny, vrátane rakoviny úst, hrdla, pažeráka, žalúdka, pankreasu, žlčníka, obličiek, maternice a prsníka (u žien po menopauze), hrubého čreva a konečníka.
  • Rakovina u dospievajúcich a mladých dospelých sa už od roku 1950 zdvojnásobila, rakovina hrubého čreva sa zvýšila až štyrikrát. Vedci vypočítali, že dospelým narodeným približne v roku 1990 hrozí dvakrát vyššie riziko vzniku rakoviny hrubého čreva a štyrikrát vyššie riziko rakoviny konečníka ako tým, čo sa narodili okolo roku 1950. Očakáva sa, že do roku 2030 bude výskyt rakoviny hrubého čreva u ľudí mladších ako 50 rokov takmer dvojnásobný. Zdroj WHO, február 2017

Odporúčanie: Pravidelné cvičenie, odvykanie od fajčenia, umiernená konzumácia alkoholu, kontrola váhy protizápalový životný štýl a strava.