Detský zápal

Deti a zápal

Životný štýl mnohých z nás odsudzuje k chronickému zápalu, teda aj skoršiemu nástupu degeneratívnych ochorení. Toto sa týka aj detí. Niektoré sú ohrozené viac ako iné, zvlášť náchylné sú deti s diabetom, vyššou telesnou hmotnosťou alebo obezitou. To nás znepokojuje, keďže počet mladých diabetikov a počet obéznych deti - tieto problémy majú veľa spoločného - sa zvyšujú.

CRP (C-reaktívny proteín) je ukazovateľom chronického zápalu. Nie je príliš spoľahlivý, nie je jediný, ale v súčasnosti sa používa najviac. Nedávna štúdia NHANES vykonaná v USA v roku 2009 odhalila, že deti s vyššou váhou majú vyššiu hladinu CRP, a teda trpia slabým chronickým zápalom. Vzhľadom na to, že chronický zápal neodvratne vedie k poškodeniu tkanív, tieto deti môžu neskôr vo svojom živote očakávať zvýšené riziko chronických ochorení.

Hladina CRP bola vyššia u detí z rodín s nižšími príjmami, a tieto rozdiely sú z veľkej časti spôsobené rozdielmi v telesnom tuku a prekonaných ochoreniach. U detí zo znevýhodnených rodín bola tučnota pravdepodobnejšia, a rovnako s väčšou pravdepodobnosťou trpeli zlou výživou a spektrom chorôb.

Je tu ešte jedna menej očividná vec. Chronický stres, ktorý je často vo vzťahu k vzniku degeneratívneho ochorenia prehliadaný, spôsobuje, že zápalová odpoveď tela je v permanentnom napätí a nakoniec vedie k vzniku chronického zápalu. A preto traumy z detstva vedu k zníženiu dĺžky života až o 20 rokov. Znevýhodnené deti môžu byť vystavené väčšiemu riziku traumy v detstve, ale traumy ovplyvňujú deti zo všetkých spoločenských skupín a tiež nepochybne ovplyvňujú mnoho detí imigrantov, ktorí pricestovali do Európy z menej stabilných oblastí sveta. Ako budú tieto deti vyrastať, budú čeliť nemalým zdravotným problémom.

Tieto závery by mali zaujímať zamestnancov verejného zdravotníctva, najmä ak sa uvedú do súvislosti s výsledkami európskych štúdií hovoriacich o tom, že dnešné deti sú menej zdravé, než bola súčasná generácia dospelých v detskom veku. Mnohí sa domnievajú, že dĺžka života, ktorá sa tak dlho predlžovala, sa opäť musí začať skracovať. Práve to sa stalo v USA. Ak sa nepokúsime nájsť cestu k zmene, bremeno chorôb spojených so životným štýlom privedie náš zdravotný systém k bankrotu. Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih gov/pmc/articles/PMC2952932/

Odporúčanie: protizápalový životný štýl a strava