Metabolické poruchy - diabetes

Metabolické poruchy

Zlyhanie kontroly hladiny krvného cukru je veľmi závažným zdravotným problémom, pretože zvyšuje riziko srdcových chorôb, cievnej mozgovej príhody, demencie, ochorenia obličiek a pečene a rôznych druhov rakoviny a skracuje život človeka až o 8 rokov. Je jedným z dôvodov prečo sa dĺžka života v USA začína skracovať, čo je trend, ktorý bude už čoskoro viditeľný aj v Európe a v ostatných častiach sveta. V podstate ide o neschopnosť organizmu udržať hladinu cukru (presnejšie glukózy) vo fyziologických medziach.

Hladina glukózy v krvi sa musí udržiavať v relatívne úzkom rozmedzí, ak je príliš nízka, upadáme do kómy, ak je príliš vysoká, molekuly glukózy začnú iniciovať škodlivé glykačné reakcie. Tie spôsobujú chronický zápal a poškodenie rôznych tkanív, vrátane krvných ciev, nervov, sietnice, obličiek a pečene v zložitom a prepojenom slede patologických stavov, ktoré spôsobujú oxidačné poškodenie, chronický zápal, skracovanie telomérov a zrýchlené starnutie. Situáciu ešte viac komplikuje fakt, že rýchlosť vstupu glukózy do krvi značne kolíše v závislosti na množstve a povahe sacharidov a ďalších makronutrientov, ktoré jeme. Rýchlosť odstraňovania glukózy z krvi môže byť rovnako nevyspytateľná, pretože do značnej miery závisí na tom, aké množstvo glukózy je potrebné ako palivo pre svaly v závislosti od fyzickej aktivity. Požiadavky na prísun glukózy do ďalších tkanív sú viac či menej stabilné.

Hladina glukózy v krvi je pri väčšine podmienok uspokojivo riadená sieťou senzorov a väzobných slučiek. Jedzte viac sacharidov, ako potrebujete, a inzulín vás naštartuje tým, že zníži hladinu cukru v krvi zvýšením prísunu glukózy do pečene a svalov. Konzumujte menej sacharidov a glukagón uvoľní glukózu z pečene do krvi. Tak prečo sú problémy s cukrom v krvi v dnešnej dobe také bežné?

Odpoveď znie, že na vine je nadmerná konzumácia sacharidov a nedostatok pohybu. V týchto podmienkach sa do krvi dostáva viac glukózy, než dokážeme odbúrať, čim sa oslabia všetky kontrolné mechanizmy a rovnováha, ktoré predtým udržiavali naše zdravie. Aby sme dosiahli lepšiu kontroly hladiny glukózy v krvi, musíme riešiť obe strany tejto rovnice.

Cvičenie

Primerané cvičenia spúšťa početné obranné mechanizmy.

Po prvé, prejavuje silné protizápalové účinky, pretože keď sa svalové vlákna zmršťujú, produkujú hlavný protizápalový cytokin IL-6. Tiež zapínajú "hlavný metabolický spínač" AMP - aktivovanú proteínovú kinázu (AMPK).

Keď je AMPK aktivovaná, začína sa vyššie spaľovanie látok v mitochondriách. To zase vedie k zníženiu hladiny LDL cholesterolu v krvi a vyššiemu využitiu tukov uložených v tukovom tkanive, a tým sa tukové zásoby zmenšujú. A pretože je nadmerné tukové tkanivo prozápalové, má to dlhodobý protizápalový účinok. Tým však účinky nekončia.

AMPK obnovuje citlivosť na inzulín, čím zníži alebo odstráni prozápalové účinky hyperglykémie. Dosahuje to prostredníctvom ďalších dvoch vzájomne prepojených mechanizmov, z ktorých oba zvyšujú schopnosť svalu nasať glukózu z krvného obehu. AMPK zvyšuje množstvo glukózových transportérov 4 (GLUT 4), čo sú pumpy na bunkových membránach svalov, ktoré čerpajú glukózu do svalu a spúšťajú autofágiu, proces obnovy tkaniva v svaloch, ktorý zvyšuje počet mitochondrií, v ktorých bude glukóza spálená. Mitochondrie sú veľmi dynamické organely, ktoré sa spájajú a delia v reakcii a podnety z prostredia, vývojový stav a energetické požiadavky. Nárast mitochondrií, ktorý spúšťa AMPK, vysvetľuje, prečo získame lepšiu fyzičku a dosiahneme lepšiu kontrolu hladiny glukózy v krvi, keď budeme cvičiť. Keď sa hladina glukózy v krvi dostane pod kontrolu, hladina inzulínu tiež poklesne, čo je ďalším protirakovinovým mechanizmom.

Ak sedíte, AMPK sa vypínajú, a to so všetkými sprievodnými škodlivými dôsledkami. A preto sa sedenia označuje za nové fajčenie.

Sacharidy

Niektoré zaujímavé výskumné štúdie ukazujú, že v rozpore s diabetickými asociáciami, ktoré sú prevažne financované farmaceutickými firmami a ktorých lojalita môže byť hlboko kontroverzná, účinný spôsob, ako zlepšiť kontrolu krvného cukru, je znížiť príjem cukrov a rafinovaných sacharidov. Bolo tiež preukázané, že strava s nízkym glykemickým indexom znižuje riziko neskorších komplikácií, ako je poškodenie očí. Strava s nízkym glykemickým indexom znižuje v tele produkciu inzulínu a inzulín je, okrem iného, hormón starnutia. Životný štýl s nízkym príjmom sacharidov a nízkym inzulínom by preto mal mať aj ďalšie výhody proti starnutiu a nedávny výskum skutočne ukázal, že strava s nízkym glykemickým indexom chráni proti veľmi širokému spektru problémov sprevádzajúcich starnutie. Zvýšená pohybová aktivita udeľuje podobné výhody.

Dovoľte mi zhrnúť základné príčiny nedostatočnej kontroly hladiny cukru v krvi. Typická západná strava nalieva do krvného riečišťa nadmerné množstvo glukózy, čo v kombinácii s nedostatočným používaním svalu a so stravou ochudobnenou o kofaktory, ako sú chróm a mangán, do značnej miery zaručuje inzulínovú rezistenciu. Táto kombinácia stravy a nízkej pohybovej aktivity všeobecne vedie k hromadeniu tukového tkaniva, ktoré má týmto nadmerný podiel omega-6 a omega-3 mastných kyselín a nie je chránené živinami rozpustnými v tuku, preto sa stáva významným zdrojom zápalu. Rastúci zápal robí inzulínovú rezistenciu horšou, čo spolu s glykačnými reakciami vedie k zrýchlenému starnutiu a spektru metabolických komplikácií, ktoré ovplyvňujú takmer každý orgán a tkanivo v tele. Začarovaný kruh sa rozširuje, pretože vývoj chronického zápalu a zvýšená inzulínová rezistencia spôsobujú atrofiu svalu a to inzulínovú rezistenciu ešte zhoršuje.

Vzhľadom k nášmu chorobnému životnému štýlu nie je prekvapujúce, že miera zlej kontroly krvného cukru prudko stúpa, vlastne je prekvapivé, že nie je ešte horšia. Ale ľudia s týmto problémom majú možnosť voľby. S veľkou šancou vyliečiť sami seba môžu zvrátiť túto nepriaznivú metabolickú nerovnováhu jednoduchými zmenami životného štýlu. Alebo sa môžu rozhodnúť pre farmaceutický prístup a potlačiť niektoré zo symptómov rôzne toxickými liekmi. Farmaceutický prístup je široko a nekriticky propagovaný, ale je to slabomyseľná a vo svojom dôsledku pomerne neúčinná stratégia.

Odporúčania

Cvičte viac

Ak máte chuť na škrobnaté potraviny, prejdite zo stráviteľných na kvasiteľné sacharidy. To predovšetkým znamená prejsť z obilnín a zemiakov na strukoviny, ale môžete použiť aj iné techniky. Napríklad tým, že škrobnaté potraviny, ako sú zemiaky, uvaríte, schladíte a znovu ohrejete, prevediete škrob zo stráviteľného na kvasiteľný. V tomto stave sa už v krvi nepremieňa na glukózu, namiesto toho rozvíja zdravé prebiotické vlastnosti. Prebiotiká pomáhajú normalizovať mikrobióm spôsobom, ktorý uplatňuje primárne protizápalový efekt v gastrointestinálnom trakte a sekundárny protizápalový efekt kdekoľvek inde v tele.

DOLEŽITÉ FAKTY:

  • Počet ľudí s diabetom sa zvýšil zo 108 miliónov v roku 1980 na 422 miliónov v roku 2014.
  • Celosvetovo sa počet dospelých nad 18 rokov chorých diabetom zvýšil z 4,7 % v roku 1980 na 8,5 % v roku 2014.
  • Diabetes je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek, srdcových infarktov, cievnej mozgovej príhody a amputácie dolných končatín.
  • V roku 2012 bol počet úmrtí priamo spôsobených diabetom odhadom 1,5 milióna a ďalších 2,2 milióna úmrtí bola pripísaná vysokej hladine glukózy v krvi.
  • WHO predpokladá, že v roku 2030 bude diabetes siedmou najčastejšou príčinou úmrtí.
  • Zdravá strava, pravidelná fyzická aktivita udržujúca normálnu telesnú hmotnosť a vyvarovanie sa fajčenia sú spôsoby, ako zabrániť alebo oddialiť nástup cukrovky 2. typu.

Zdroj: WHO, november 2016

Odporúčanie: Pravidelné cvičenie, minimálna konzumácia cukrov a škrobov, protizápalový životný štýl a strava.