Poruchy srdca

Srdcové problémy sú niekedy popisované ako ,inštalatérske" problémy - povlak, ktorý sa hromadí v stenách krvných ciev, ich zanáša a upcháva. Ale cievy nie sú ako potrubia, sú zložené zo živého reaktívneho tkaniva a sú citlivé na poškodenie a zranenia.

Sú napríklad veľmi citlivé na prozápalové látky, ako sú AGE a ALE, toxické látky, ktoré vznikajú spracovaním rôznych potravín pri vysokých teplotách, ktoré sme už spomenuli.

Tieto zlúčeniny sa môžu tiež tvoriť v tele; následkom vysokej hladiny cukru v krvi si diabetici vyrábajú svoje vlastné AGE a fajčiari si následkom vysokého oxidačného stresu spôsobeného fajčením v tele vytvárajú ALE.

Či už tieto toxické látky jeme alebo sa tvoria v tele, napádajú obloženie krvných ciev a spôsobujú tak zápal a poškodenie. Imunitné bunky sa potom zameriavajú na poškodené miesto a migrujú do cievnej steny, kde sa snažia vysporiadať s poškodením.

Imunitné bunky potom obvykle umierajú, a ak je vysoká hladina AGE a ALE v strave a v krvnom obehu, zvyšujúce sa množstvo imunitných buniek vytvára nános bunkových trosiek. To spôsobuje ďalší zápal, ďalšiu infiltráciu imunitných buniek a smrť ďalších buniek. Zvyšky buniek sa postupne hromadia ako ateróm, toxický kal bohatý na oxidované zlúčeniny cholesterolu, ktorý nepochádza z cirkulujúceho cholesterolu, ale najmä z mŕtvych imunitných buniek.

Ak je vo vašej strave príliš veľa prozápalových látok a chýba v nej dostatočné množstvo látok protizápalových / antioxidačných, rýchlosť, akou sa ateróm tvorí, predbehne schopnosť tela ho odstrániť.

V dôsledku toho ateróm v priebehu času narastá a vytvára na stenách tepien usadeniny, ktoré nakoniec obmedzia prietok krvi. Ak k tomu dôjde v tepne, ktorá zásobuje srdce, môže to spôsobiť angínu pectoris, ak v tej, ktorá zásobuje mozog, môže to spôsobiť zmätenosť alebo závraty. Ak usadenina popraská, čo sa často nakoniec stane, môže vzniknúť srdcový infarkt alebo cievna mozgová príhoda. Situácia sa zhoršuje oslabenou mikrocirkuláciou v kapilárnych lôžkach v srdcovom svale, čo je kriticky dôležitý proces, ktorý chronicky zápal tiež poškodzuje.

Problém ďalej zhoršuje skutočnosť, že rovnaký zápal, ktorý poškodzuje mikrocirkuláciu a vyvoláva tvorbu aterómu v stenách tepien, tiež tepny sťahuje, takže dochádza k postupnému zvýšeniu krvného tlaku. To núti srdce, aby pracovalo viac, vďaka čomu sú tepny menej pružné, a vzniká kombinácia účinkov, ktorá zvyšuje napätie, rázové vlny a poškodenie v tepnovom systéme.

Statíny nie sú príliš účinné, pretože útočia na zlý ciel, a to hladinu cholesterolu v krvi. Hladina cholesterolu v krvi je veľmi nepresný ukazovateľ, pretože celá polovica všetkých infarktov sa vyskytuje u ľudí s normálnou hladinou cholesterolu.

Narastá podozrenie, že relatívne malé ochranné účinky statínov (a tu nebudeme hovoriť o ich nežiaducich účinkoch) sú spôsobené skutočnosťou, že niektoré z nich majú len slabý protizápalový účinok rovnako ako vplyv na zníženie cholesterolu.

Nerozpoznaná úloha chronického zápalu v prípade srdcových ochorení môže vysvetľovať, prečo sa 50 % infarktov vyskytuje u pacientov s normálnou hladinou cholesterolu. Ako dôležitejšie ukazovatele infarktu boli označené zvýšená hladina zápalového C-reaktívneho proteínu (CRP), aminokyselina homocysteín a glykovaný hemoglobín (HbA1c) a zvyšujúca sa stuhnutosť tepien.

DÔLEŽITÉ FAKTY:

  • Kardiovaskulárne ochorenia (CVD) sú príčinou úmrtí číslo 1 na celom svete: viac ľudí zomiera každoročne na CVD než z akéhokoľvek iného dôvodu.
  • Na CVD zomrelo v roku 2012 odhadom 17,5 milióna ľudí, čo predstavuje 31 % všetkých úmrtí na svete. Odhaduje sa, že 7,4 milióna z týchto úmrtí bolo spôsobených ischemickou chorobou srdca a 6,7 milióna zapríčinila cievna mozgová príhoda.
  • Väčšine kardiovaskulárnych ochorení sa dá predísť tým, že sa človek vyvaruje rizikových faktorov, ako je užívanie tabaku, nezdravá strava a obezita, nedostatok fyzickej aktivity a nadmerné požívanie alkoholu.
  • Cvičenie, ktoré stimuluje nárast mikrocirkulácie srdcového svalu a pôsobí protizápalovo, znižuje riziko infarktu a obmedzuje mieru úmrtnosti po infarkte. Zdroj: WHO, september 2016

Odporúčanie: protizápalový životný štýl a strava.