Depresie

Poruchy nálady

Depresia je svetovým ochorením číslo jedna. S 322 miliónmi diagnostikovaných prípadov (reálne čísla môžu byť až trojnásobné, teda viac ako 1000 miliónov) a 20 % nárastom diagnóz len v minulom desaťročí ide o veľký problém a problém, ktorý narúša mnoho životov. Ak pridáme stres a úzkosť, ktoré sa stali takmer samozrejmosťou, dospejeme k záveru, že sme vytvorili nešťastnú a nefunkčnú spoločnosť.

Je mnoho dôvodov, kvôli ktorým sme nešťastní a úzkostliví. Izolácia, choroby, problémy v partnerstve, v práci, skorumpovaní a nečestní politici - a tak by sme mohli pokračovať. Ale situácia nikdy nebola ružovejšia. Čo sa teda stalo, že sú depresie a úzkosť teraz také časté? Vďaka zmenám v našom stravovaní sme náchylnejší k zápalom všeobecne, ale aj k zápalom mozgu. A zápaly v tele a obzvlášť v mozgu sú úzko spojené s depresiou i úzkosťou.

Rozsiahla dánska štúdia publikovaná v JAMA Psychiatry dôrazne podporuje hypotézu o tom, že poruchy nálady ako napr. depresie sú priamo spojené so zápalom. Vedci u pacientov s autoimunitnými ochoreniami (ktoré sú spôsobené chronickým zápalom) zistili, že je u nich o 45 % väčšia pravdepodobnosť porúch nálady, zatiaľ čo akýkoľvek výskyt infekcie u pacientov v minulosti zvyšoval pravdepodobnosť porúch nálady o 62 % . Asi tretina ľudí s diagnózou porúch nálady bola v minulosti hospitalizovaná kvôli závažnej infekcii, čo tiež súvisí s chronickým zápalom.

Najúčinnejšie prostriedky proti zápalu sú rybí olej a polyfenoly - tieto látky fungujú najlepšie, ak sa užívajú spoločne tak, ako sa vyskytujú v tučných rybách. Práca mnohých slávnych vedcov opakovane ukázala, že v krajinách s vyššou mierou konzumácie rýb je oveľa mene prípadov mentálnych ochorení a násilnej kriminality v porovnaní s krajinami, kde sa ryby jedia málo. Odlišné, ale zodpovedajúce dôkazy pochádzajú zo štúdií týkajúcich sa šafranu, rastliny využívanej kuchyni, ktorá obmedzuje zápal v určitých častiach mozgu a vykazuje silné antidepresívne a anxiolytické účinky. 0 tomto priaznivo vplyve šafranu sa vedelo už pred 1000 rokmi, kedy ich opísal veľký perzský vzdelanec Ibn Siná, ktorý je na Západe známy ako Avicenna. V nedávnej dobe skupina vedcov v Iráne (na území vtedajšej Perzie) overovala Avicennove myšlienky a zistila, že šafran bol rovnako účinný ako Prozac, avšak bez vedľajších účinkov. Nadväzujúce práce ukázali, že štandardizovaný extrakt z šafranu (Affron) bol rovnako účinný pri liečení zlej nálady u detí i dospelých, účinky prekvapivo nastupovali už po 2 hodinách po užití prvej tablety. (Táto extrémna rýchlosť je spôsobená tým, že šafran pôsobí inou a priamejšou cestou ako iné antidepresíva). Dodnes bolo vykonaných 16 klinických štúdií, ktoré potvrdzujú účinnosť a bezpečnosť šafranu.

Odporúčanie: Protizápalový životný štýl a strava.