Cvičenie

Cvičenie

Primerané cvičenia spúšťa početné obranné mechanizmy.

Po prvé, prejavuje silné protizápalové účinky, pretože keď sa svalové vlákna zmršťujú, produkujú hlavný protizápalový cytokin IL-6. Tiež zapínajú "hlavný metabolický spínač" AMP - aktivovanú proteínovú kinázu (AMPK).

Keď je AMPK aktivovaná, začína sa vyššie spaľovanie látok v mitochondriách. To zase vedie k zníženiu hladiny LDL cholesterolu v krvi a vyššiemu využitiu tukov uložených v tukovom tkanive, a tým sa tukové zásoby zmenšujú. A pretože je nadmerné tukové tkanivo prozápalové, má to dlhodobý protizápalový účinok. Tým však účinky nekončia.

AMPK obnovuje citlivosť na inzulín, čím zníži alebo odstráni prozápalové účinky hyperglykémie. Dosahuje to prostredníctvom ďalších dvoch vzájomne prepojených mechanizmov, z ktorých oba zvyšujú schopnosť svalu nasať glukózu z krvného obehu. AMPK zvyšuje množstvo glukózových transportérov 4 (GLUT 4), čo sú pumpy na bunkových membránach svalov, ktoré čerpajú glukózu do svalu a spúšťajú autofágiu, proces obnovy tkaniva v svaloch, ktorý zvyšuje počet mitochondrií, v ktorých bude glukóza spálená. Mitochondrie sú veľmi dynamické organely, ktoré sa spájajú a delia v reakcii a podnety z prostredia, vývojový stav a energetické požiadavky. Nárast mitochondrií, ktorý spúšťa AMPK, vysvetľuje, prečo získame lepšiu fyzičku a dosiahneme lepšiu kontrolu hladiny glukózy v krvi, keď budeme cvičiť. Keď sa hladina glukózy v krvi dostane pod kontrolu, hladina inzulínu tiež poklesne, čo je ďalším protirakovinovým mechanizmom.

Ak sedíte, AMPK sa vypínajú, a to so všetkými sprievodnými škodlivými dôsledkami. A preto sa sedenia označuje za nové fajčenie.